Gravicky prvok - pásik - EEA

Zverejnenie Dohody o implementácii programu

Dohoda o implementácii programu "Rozvoj obchodu, inovácií a MSP" č. 1294/2019 

bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 05.11.2019. Dohoda nadobudla účinnosť dňa 06.11.2019.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.