Gravicky prvok - pásik - EEA

Zelené inovácie v priemysle

V tejto oblasti je Program zameraný na obehové hospodárstvo, zelené IKT, nové inovatívne produkty / technológie / služby, ktoré znižujú environmentálnu stopu prostredníctvom zníženého využívania surovín / energie alebo nižších emisií vo výrobe, nových riešení, inteligentnej spoločnosti, čistej energie / obnoviteľnej energie, nových inteligentných technológií / riešení budov a inovácie v oblasti čistej dopravy.

Projekty v tejto oblasti sú podporované prostredníctvom výziev:

BIN SGS01 - Schéma malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov), financovaná z Nórskeho finačného mechanizmu

BIN 01 - Otvorená výzva na podporu inovácií a rozvoj podnikania (financovaná z Nórskeho finačného mechanizmu) a BIN 02 - Otvorená výzva na podporu inovácií a rozvoj podnikania (financovaná z finančného mechanizmu EHP). Žiadateľmi v rámci výziev BIN 01 a BIN 02 môžu byť iba MSP a veľké podniky.

Nadväzovanie projektových partnerstiev, príprava projektovej žiadosti s partnermi z donorských krajín a rozvoj takýchto partnerstiev je podporovaný výzvami  z Fondu pre bilaterálne vzťahy.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.