Gravicky prvok - pásik - EEA

Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní

Woman hand holding plus icon for the healthcare medical icon. Health insurance health concept. access to welfare health and copy space,

 V tejto oblasti Programu nie sú špecifikované témy podpory.

Projekty môžu byť zamerané na oblasti, ako sú: telemedicína, biotechnológie, robotika a automatizované technológie, vývoj produktov a inovácie, ktoré pomôžu ľuďom s rôznym postihnutím, produkty na monitorovanie životných funkcií, ktoré môžu byť vhodné na použitie v domácnostiach, používané systémy v domácnostiach na lekársku starostlivosť o chronicky choré osoby, technológie inteligentných domov, inteligentné textilné tkaniny,IKT systémy, atď.

Projekty v tejto oblasti sú podporované prostredníctvom výziev:

BIN SGS01 - Schéma malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov), financovaná z Nórskeho finačného mechanizmu

BIN 01 - Otvorená výzva na podporu inovácií a rozvoj podnikania (financovaná z Nórskeho finačného mechanizmu) a BIN 02 - Otvorená výzva na podporu inovácií a rozvoj podnikania (financovaná z finančného mechanizmu EHP). Žiadateľmi v rámci výziev BIN 01 a BIN 02 môžu byť iba MSP a veľké podniky.

Nadväzovanie projektových partnerstiev, príprava projektovej žiadosti s partnermi z donorských krajín a rozvoj takýchto partnerstiev je podporovaný výzvami  Fondu pre bilaterálne vzťahy

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.