Gravicky prvok - pásik - EEA

Fond pre bilaterálne vzťahy

V rámci Grantov EHP a Nórska 2014-2021 bol na priamu podporu bilaterálnej spolupráce zriadený špeciálny Fond pre bilaterálne vzťahy. Účelom Fondu pre bilaterálne vzťahy je finančná podpora inštitúcií v SR a v prispievateľských štátoch v iniciatívach, ktoré umožňujú vzájomnú výmenu skúseností a posilňovanie bilaterálnej spolupráce. To je jedným z dvoch hlavných cieľov Grantov EHP a Nórska.

Finančná alokácia Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci Programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP je 150 000 €. V rámci implementácie fondu sa predpokladajú otvorené výzvy pre žiadateľov, ako aj preddefinované iniciatívy s výrazným potenciálom pre posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi SR a prispievateľskými štátmi (Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom). Časť alokácie bude využitá aj správcom programu na dosahovanie cieľov a podporu bilaterálnej spolupráce. 

V rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy sa bude možné uchádzať o grant na aktivity, ktoré budú svojim charakterom prispievať k rozvoju bilaterálnej spolupráce (môže ísť napr. o semináre, workshopy, konferencie, študijné cesty, štúdie a zber dát, informačné aktivity a pod.).

Bližšie informácie k možnostiam získať finančnú podporu z Fondu pre bilaterálne vzťahy programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP budú priebežne zverejňované.

Informácie k Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci jednotlivých programov sú dostupné aj na webovej stránke Národného kontaktného bodu pre Granty EHP a Nórska (https://www.eeagrants.sk/programy/fond-pre-bilateralne-vztahy/).

Výzvy z Fondu pre bilaterálne vzťahy:

BIN BF01 - Výzva na Cestovné granty, alokácia na význu 30 000 €, dátum uzavretia výzvy: 31.12.2020 - UZAVRETÁ

BIN BF02 - Výzva pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávaniaalokácia na výzvu 50 000 €, dátum uzavretia výzvy: 31.12.2023 - UZAVRETÁ

BIN BF03 - Výzva na podporu bilaterálnych iniciatívalokácia na výzvu 70 000 €, dátum uzavretia výzvy: 31.12.2022 - UZAVRETÁ

BIN BF04 - Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív, alokácia na výzvu 70 000 €, dátum uzavretia výzvy: 30.06.2024

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.