Gravicky prvok - pásik - EEA

Komunikácia a publicita

 

 

Ohlasovanie korupčného správania a podvodu    

Stretli ste sa s podvodom, resp. korupčným správaním v súvislosti s implementáciou projektov financovaných z Grantov EHP a Nórska?

Neváhajte nám to nahlásiť. V správe čo najpresnejšie identifikujte vaše podozrenie zo spáchania trestného činu. V prípade záujmu o vyhodnotenie vášho podnetu zanechajte svoju e-mailovú adresu.

Viac informácií nájdete << tu >>

 

Publicita projektov

Tu nájdete technické požiadavky opatrení v oblasti informovania a publicity: požiadavky v oblasti publicity, komunikačná stratégia, komunikačné nástroje a vizuálna identita projektov. 

 

Tu nájdete informácie a požiadavky na logá, slogany, webové stránky, sociálne médiá, fotografie a audiovizuálne materiály, publikácie, podujatia, spravodajstvo, tlačové správy, zdieľanie informácií, informačné a pamätné tabule, označenie vyňatého vybavenia, drobné propagačné predmety, technické požiadavky 

 

Predchádazjúce verzie Príručky pre prijímateľa a projektového partnera

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.0, vydaná správcom programu - kapitola 17. Publicita, platná a účinná od 23.8.2022

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, vydaná NKB - kapitola 17. Publicita

 

  • PRÍLOHA 3 NARIADENIA PRE IMPLEMENTÁCIU FINANČNÉHO MECHANIZMU EHP A NÓRSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU 2014 - 2021

(Annex 3 - Information and Communication Requirements, Regulations on the implementation of the EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021)

Tu nájdete požiadavky pre publicitu a komunikáciu, vrátane komunikačného plánu.

 

 

  • Ďalšie užitočné informácie k publicite:

Tu nájdete prezentáciu k publicite projektov pripravenú Národným kontaktným bodom.

 

Logá

 

Roll-up - vzor

 

Tlačové správy 

  

 

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.