Gravicky prvok - pásik - EEA

Základné dokumenty

Základné dokumenty upravujúce implementáciu grantov EHP a Nórska 2014-2021

 Usmernenia Národného kontaktného bodu

Programová dohoda

 Usmernenia / príručky vydané Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli - v anglickom jazyku

Publicita

Schválené schémy štátnej pomoci

Ostatné zmluvy a dohody

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.