Gravicky prvok - pásik - EEA

Základné dokumenty

Základné dokumenty upravujúce implementáciu grantov EHP a Nórska 2014-2021 Rozvoj obchodu, inovácií a MSP

 Usmernenia Národného kontaktného bodu

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera 

           Prílohy Príručky pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1:

          Predchádzajúce verzie Príručky pre prijímateľa a projektového partnera spolu s prílohami nájdete v záložke Archív.

Programová dohoda

Dohoda o implemenácii programu

Ostatné dohody 

 Usmernenia / príručky vydané Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli - v anglickom jazyku

Publicita

          Predchádzajúce verzie Príručky pre prijímateľa a projektového partnera nájdete v záložke Archív.

         (Annex 3 - Information and Communication Requirements, Regulations on the implementation of the EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021)

 

Schválené schémy štátnej pomoci

Ostatné zmluvy a dohody

Výročné správy

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.