Gravicky prvok - pásik

Výzvy Fondu pre bilaterálne vzťahy

Zámerom je posilnenie bilaterálnych vzťahov prostredníctvom spolupráce a prenosu znalostí, skúseností a porozumenia medzi donorskými štátmi a SR. Výzvy na cestovné granty a na podporu a rozvoj bilaterálnych iniciatív sú určené pre podnikateľov a pre vzdelávacie inštitúcie. Podporované sú osobné a online stretnutia, matchmakingy, B2B podujatia a pod. medzi subjektami zo SR a z donorských štátov, za účelom prípravy projektov z programových výziev a ďalšieho rozvoja projektových partnerstiev.

BIN BF04 - Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív na posilňovanie biznisových partnerstiev

Finančná alokácia na výzvu

Alokácia na iniciatívu

70 000 €

1 000 € - 10 000 € 

Oprávnení žiadatelia a partneri

Oprávnené výdavky

Verejné, súkromné subjekty, komerčné alebo nekomerčné, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby na Slovensku alebo v donorských štátoch. 

Výdavky uvedené v Článku 8.8.1 bod a) - c) Nariadení, s výnimkou výdavkov uvedených v článku 8.7 Nariadení („Vylúčené náklady“).

 

BIN BF03 - Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív / na vyhľadávanie donorských projektových partnerov a posilňovanie biznisových partnerstiev. (uzatvorená 31.12.2022)

Finančná alokácia na Výzvu

Opatrenie A a Opatrenie B

70 000€

Alokácia na Opatrenie A –

Vyhľadávanie projektového partnera

30 000

Alokácia na Opatrenie B –

Bilaterálne iniciatívy malého rozsahu

40 000

Oprávnení žiadatelia a partneri

Výška príspevku

Výška príspevku

MSP a veľé podniky, ako aj subjekty verejné, súkromné, komerčné, nekomerčné, mimovládne organizácie zo SR alebo z donorských štátov 

do 3 000 €

1000 € - 10 000 €

 

BIN BF02 - Bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania / na vyhľadávanie donorských projektových partnerov a posilňovanie partnerstiev v oblasti vzdelávania. Dátum uzávierky: 31.12.2023 

Finančná alokácia na Výzvu

Opatrenie A a Opatrenie B

50 000€

Alokácia na Opatrenie A –

Vyhľadávanie projektového partnera

20 000

Alokácia na Opatrenie B –

Bilaterálne iniciatívy malého rozsahu

30 000

Oprávnení žiadatelia a partneri

Výška príspevku

Výška príspevku

VŠ, SŠ na Slovensku, Islande, Lichtenštajnsku alebo Nórsku

MSP/veľké podniky založené ako právnické osoby na  Slovensku alebo v donorských štátoch

Inštitúcie odborného vzdelávania vo Švajčiarsku, ktoré majú špecifickú dohodu s Lichtenštajnskom 

do 3 000 €

do 10 000 €

 

BIN BF01 - Výzva na cestovný grant / na vyhľadávanie donorských projektových partnerov (uzatvorená 31.12.2020) 

Finančná alokácia na výzvu Alokácia na cestovný grant
30 000 € do 3 000 € 
Oprávnení žiadatelia a partneri Oprávnené výdavky
Organizácie zo SR a z donorských štátov podľa výziev, do ktorých sa budú chcieť neskôr zapojiť Cestovné náklady a paušálna suma

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.