Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Novým generálnym riaditeľom  Výskumnej agentúry sa stal uznávaný expert na vednú politiku Stanislav Sipko. Vedením agentúry je poverený do času, kým sa neuskutoční riadne výberové konanie na túto pozíciu. Vo funkcii nahradil Rastislava Belianskeho.

 

Stanislav Sipko je uznávaným odborníkom v oblasti systémovej podpory rozvoja vedy, výskumu a inovácií na Slovensku. Počas svojej profesionálnej kariéry sa zameriava na problematiku súvisiacu s otázkami rozvoja spolupráce v rámci Európskej únie (EÚ) a jej štruktúr. Počas uplynulých 12 rokov sa venoval oblasti vednej a technickej politiky a štátnej podpore výskumu a vývoja.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení prijímatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť zabezpečiť tzv. „preregistráciu“ a to najneskôr do 31.07.2017.

Táto povinnosť platí pre všetky subjekty, ktoré boli pred dňom účinnosti zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (RPVS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. do 01.02.2017 zapísané v registri konečných užívateľov výhod a boli automaticky dňom účinnosti zákona zapísané do registra partnerov verejného sektora. Tieto subjekty sa teda v súčasnosti považujú za partnerov verejného sektora, majú však povinnosť zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa zákona o RPVS a podať návrh na zápis s cieľom zosúladenia zapísaných údajov s § 4 do 31. júla 2017. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na vyradenie partnera verejného sektora z registra (§ 22 ods. Zákona o RPVS). Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a zosúladenie zápisu sa vykonáva prostredníctvom oprávnenej osoby a na určenú elektronickú službu - zmena zapísaných údajov.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.