Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

USMERNENIE Č. 1 K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER V BRATISLAVSKOM KRAJI

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 1 k výzve na podporu teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04.

Dátum platnosti a účinnosti usmernenia je 12.7.2018.

Úplné znenie Usmernenia.

Kompletné informácie k výzve nájdete tu: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai_va_dp_2018_211_04/

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

USMERNENIE Č. 2 K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 2 k výzve na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.

Dátum platnosti a účinnosti usmernenia je 12.7.2018.

Úplné znenie Usmernenia.

Kompletné informácie k výzve nájdete tu: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2018-1-1-3-04/

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 1 k výzve na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Dátum platnosti a účinnosti usmernenia je 30.5.2018.

Úplné znenie Usmernenia.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.