Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 13. 12. 2018 Usmernenie č.2 ku každej výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu (DSV):

 

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 

 

Usmernenie sa týka iba predĺženia uzávierky výziev DSV z pôvodného termínu 31.12.2018 na 15.2.2019.

Prílohy k výzvam DSV ostávajú bezo zmeny, t.j. platia prílohy v znení Usmernenia č.1.

Usmernenie č.2 nadobúda platnosť a účinnosť 13.12.2018. 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra  zverejňuje pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít Zoznam povinných dokumentov v prípade schválenia Žiadostí o NFP (ŽoNFP) a  Zoznam povinných dokumentov vyžadovaných pri predkladaní Žiadostí o platbu.

 

Ide o dokumenty, ktoré budú žiadatelia v prípade splnenia podmienok výziev povinne predkladať jednak pred Rozhodnutím o schválení ŽoNFP a následne pred podpisom Zmluvy o NFP a k Žiadostí o platbu.

 

Jedná sa o nasledovné výzvy operačného programu Výskum a inovácie vyhlásené Výskumnou agentúrou:

 

Ide o tieto dokumenty: https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodick%C3%A9-pom%C3%B4cky/

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.