Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení žiadatelia a prijímatelia,

ďakujeme vám za tohtoročnú spoluprácu a ústretovosť a prajeme pokojné a šťastné Vianoce a do nového roka 2024 zdravie a úspechy!

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

NOVÁ VÝZVA – ERC Visiting granty

Dobrý deň,

 

v súlade s podkapitolou č. 3.1.4 SIPOO si Vás dovoľujeme v mene VAIA informovať, že výzva s kódom 09I01-03-V06 „ERC Visiting granty“ z Komponentu 9, investície 1 bola dnes zverejnená:

 

ISPO: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/516887583684210688

 

VAIA: https://vaia.gov.sk/sk/2023/12/21/erc-visiting-granty/

 

Termín otvorenia výzvy:

21.12.2023  – vyhlásenie prvého hodnotiaceho kola, 6.6.2024 – vyhlásenie druhého kola výzvy, 5.6.2025 – vyhlásenie tretieho kola výzvy.

Termín uzavretia:

 • 29.2.2024 – uzávierka prvého hodnotiaceho kola,
 • 26.9.2024 – uzávierka druhého hodnotiaceho kola,
 • 25.9.2025 – uzávierka tretieho hodnotiaceho kola,

alebo v prípade skoršieho vyčerpania finančných prostriedkov na výzvu.

Alokácia: 768 000 €, z toho:

a) 640 000  € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti,

b) 128 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.

Oprávnení žiadatelia: Oprávnenými žiadateľmi sú výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry, ktorým poskytnutie prostriedkov mechanizmu nepredstavuje štátnu pomoc, t. j. subjekty, ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ (v súvislosti s projektom nebudú vykonávať hospodárske činnosti).

Oprávnení žiadatelia sa pre účely výzvy členia podľa sektorovej štruktúry vymedzenej v § 7 zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy,
 • neziskový sektor, ktorý tvoria neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj.

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

 

NOVÁ VÝZVA – Preklenovacie ERC granty

Dobrý deň,

 

v súlade s podkapitolou č. 3.1.4 SIPOO si Vás dovoľujeme v mene VAIA informovať, že výzva s kódom 09I01-03-V05 „Preklenovacie ERC granty“ z Komponentu 9, investície 1 bola dnes zverejnená:

 

ISPO: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/516885603154833408

 

VAIA: https://vaia.gov.sk/sk/2023/12/21/preklenovacie-erc-granty/

  

Termín uzavretia: po vyčerpaní finančných prostriedkov, najneskôr 31.10.2024

Alokácia: 1 200 000 €, z toho:

a) 1 000 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti,

b) 200 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.

Oprávnení žiadatelia: Oprávnenými žiadateľmi sú výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry, ktorým poskytnutie prostriedkov mechanizmu nepredstavuje štátnu pomoc, t. j. subjekty, ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ (v súvislosti s projektom nebudú vykonávať hospodárske činnosti).

Oprávnení žiadatelia sa pre účely výzvy členia podľa sektorovej štruktúry vymedzenej v § 7 zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy,
 • neziskový sektor, ktorý tvoria neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj.

V rámci tejto výzvy je možné podať len takú ŽoPPM, ktorej riešiteľom je ten istý výskumník/výskumníčka, ktorý podal žiadosť o ERC grant a získal minimálne hodnotenie „B“ v programe Horizont Európa (ďalej len „nositeľ výskumu“).

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.