Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

VAIA (Výskumná a inovačná autorita) a Výskumná agentúra a  organizujú online seminár k vyššie uvedenej výzve v rámci Plánu obnovy a odolnosti – Komponentu 9,  ktorý sa uskutoční v piatok dňa 19. mája 2023.

Program je nasledovný:

1. Úvod – výzva Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)
2. Otázky a odpovede (odpovede na vopred zaslané otázky/otázky z online chatu, otázky operatívne)
3. Diskusia

Prihlasovací link na seminár v MS Teams zašleme po ukončení prihlasovania na seminár vo štvrtok 18.5.2023.  

Seminár sa začína dňa 19.5.2023 o 10,00 hod. Predpokladaný čas seminára je 1 hod.

Stretnutie bude nahrávané, Vašou účasťou/pripojením udeľujete súhlas s nahrávaním na stretnutí.

Otázky k výzve nám môžete posielať už teraz na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., následne bude možnosť písať otázky aj priamo počas seminára do online chatu.

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR TU.

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Plán obnovy a odolnosti - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa (kód 09I01-03-V02)

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1:

Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na podporu žiadateľov, ktorí sa aktívne zapojili do výziev vyhlasovaných rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (ďalej len ako „Horizont Európa“) v role koordinátora alebo partnera.

ISPO: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/429175606929698816

VAIA: https://vaia.gov.sk/2023/04/28/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prostriedkov-mechanizmu-na-podporu-obnovy-a-odolnosti-podpora-pripravy-projektov-v-horizonte-europa/

Termín otvorenia výzvy: 28.4.2023

Termín uzavretia: 31.10.2025 alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Alokácia: 7 270 000 €

Oprávnení žiadatelia: nepodnikateľské výskumné organizácie, ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ a podniky v zmysle uvedeného článku, ktoré sa aktívne zapojili do výziev v rámcovom programe Horizont Európa, pričom ich projektový zámer dosiahol minimálne 50% hodnotenie z maximálneho možného hodnotenia v rámci pôvodnej výzvy

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Komponent POO: 9

Stav: otvorená 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.