Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra sa plánuje v poslednom kvartáli tohto roka sťahovať z Dúbravky do lokality bratislavského Nového Mesta. Cieľom je zníženie  nákladov spojených s prenájmom a vysokou energetickou náročnosťou súčasného sídla, ako aj zlepšenie dostupnosti služieb pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov príspevkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

S účinnosťou od 1. februára 2017 sa v zmysle zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora vzťahuje na predkladateľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) v rámci fondov EÚ nová povinnosť. Výskumná agentúra bude preto pred uzavretím každej zmluvy o NFP kontrolovať aj platnú registráciu zmluvného partnera verejného sektora.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 28.03.2017 Vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (kód OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02).

Podrobné informácie k vyzvaniu nájdete v časti VÝZVY/VÝSKUMNÁ AGENTÚRA AKO SO PRE OP VAI/NÁRODNÉ PROJEKTY.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že uzatvára:

  • výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadostí o NFP“) na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región  s kódom OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02

          a

  • výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov  a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02.

Kompletná informácia tu.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.