Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30.04.2019, oznamuje, že k 01. 07. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04.

Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že bola dosiahnutá disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (15 mil. EUR - zdroj EÚ).

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra zverejnila dňa 28.5.2019 praktickú metodickú pomôcku pre žiadateľov  k procesu verejného obstarávania.

Súčasťou dokumentu sú užitočné informácie pre žiadateľov uchádzajúcich sa o nenávratný finančný príspevok.

Ide o metodickú pomôcku  pri realizácii verejného obstarávania (VO)  v rámci projektov spolufinancovaných z operačného programu Výskum a inovácie, ktorá poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu VO, realizovaného žiadateľmi pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Metodickú pomôcku nájdete tu: https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodick%C3%A9-pom%C3%B4cky/

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácieoznamuje, že k 17. 05. 2019 uzatvára  výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01. Dôvodom uzavretia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať Žiadosti  o nenávratný finančný príspevok  v rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.