Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V termíne od 15.11.2018 od 18,00 hod do 20.11.2018 do 24,00 hod budú MIMO PREVÁDZKY nasledovné web stránky:

http://www.vyskumnaagentura.sk

http://www.asfeu.sk

https://isva.vyskumnaagentura.sk (rozpočet)

https://dev-isva.vyskumnaagentura.sk

https://uat-isva.vyskumnaagentura.sk

Pre akékoľvek otázky, pomoc  je k dispozícii Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 2 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dátum vyhlásenia výzvy:      13.11. 2018

Dátum uzavretia výzvy:         do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                                otvorená

 

Viac info: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2018-1-1-3-06/

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 26. 10. 2018 nasledovné usmernenia:

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji (kód OPVaI.VA/DP/2018/2.1.1-05)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja (kód OPVaI.VA/DP/2018/1.1.3-05)

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na podporu teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji (kód OPVaI.VA/DP/2018/2.1.1-04)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa (kód OPVaI.VA/DP/2018/2.2.1-01)

Usmerneniami sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení predmetné výzvy spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok.

Usmernenia a zmeny z nich vyplývajúce sú účinné odo dňa 29. októbra 2018. Usmernenia budú zverejnené jednotlivo pri príslušných výzvach aj s vyznačenými zmenami a novými dokumentami v znení usmernení.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.