Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila dňa 08.08.2019

prehľad „Najčastejšie pochybenia v rámci predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok“.

Prehľad je užitočnou pomôckou pre žiadateľov jednak pri predkladaní projektov, ale najmä v procese administratívneho overovania Žiadostí o NFP, pri príprave podkladov k výzve na doplnenie náležitostí ŽoNFP.

Dokument nájdete v časti metodických pomôcok VA tu: https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodick%C3%A9-pom%C3%B4cky/ a tiež tu https://www.opvai.sk/ziadatel-prijimatel/ziadatel_msvvas-prirucky_a_usmernenia/ .

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Informácia o uzavretí výzvy 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30.04.2019, oznamuje, že k 01. 07. 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na podporu teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04.

Dôvodom uzavretia výzvy je skutočnosť, že bola dosiahnutá disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (15 mil. EUR - zdroj EÚ). Po termíne 01.07.2019 už nebude možné predkladať Žiadosti o NFP.

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra vylepšila online aplikáciu ISVA  pre rozpočet projektov, ktorú nájdete na adrese https://isva.vyskumnaagentura.sk/. Systém ISVA je v aktuálnej verzii viac užívateľsky prívetivý a prepracovanejší.  Na našej web stránke http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/isva môžete nájsť aj doplňujúce informácie v samostatnej záložke ISVA. Okrem Príručiek k rozpočtu, prehľadu všetkých zmien a noviniek sú pre vás pripravené aj užitočné praktické rady.

 

Zároveň sme pre vás zriadili telefonickú linkuonline chat špeciálne pre systém ISVA (+421 2 210 13 815), kde sa v dňoch pondelok, streda a piatok od 9,00 – 11,00 hod. môžete na kolegov obracať s technickými otázkami/problémami. Pre odborné rady ohľadne rozpočtu  je stále k dispozícii e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Online chat je spustený zatiaľ v testovacej prevádzke vo vyššie uvedených časoch a dňoch.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.