Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Už po druhýkrát sme sa zapojili do zbierky na pomoc školákom. Projekt s názvom „Školská aktovka“ oslovil našich zamestnancov a vďaka nim bolo možné zabezpečiť množstvo užitočných školských pomôcok. Veľa detí po celom Slovensku tak v nadchádzajúcom školskom roku aj vďaka našej pomoci vykročilo do školy s plnými aktovkami a s úsmevom na tvári.

Projekt charitatívnej zbierky „Školská aktovka“ organizovalo tento rok opäť Metodicko-pedagogické centrum. Ide o jednoduchú pomoc pre rodiny, ktoré si vzhľadom k svojej finančnej situácii nemôžu dovoliť nakúpiť školské pomôcky pre svoje ratolesti.

Som rád, že našich zamestnancov zbierka zaujala a spoločne sme mohli prispieť na dobrú vec. Takéto iniciatívy vždy radi podporíme a opätovne sa do nich aktívne zapojíme,“ uviedol generálny riaditeľ Rastislav Beliansky. 

Zapojiť sa do akcie bolo možné dvoma spôsobmi. Odovzdaním starších, ale použiteľných školských pomôcok alebo vyzbieraním financií, z ktorých sa účelovo zakúpili pomôcky nové. Rovnako ako minulý rok, aj tentokrát sa naši zamestnanci ochotne zapojili a prispeli k úspechu celej akcie. Iniciatívu podporili aj finančnými príspevkami. Prispievali prostredníctvom zbierok na jednotlivých oddeleniach, ale aj individuálne. Vyzbieral sa dostatok finančných prostriedkov na to, aby do Metodicko-pedagogického centra odišlo z našej agentúry jedno plne naložené auto s vecami, ktoré sa malým školákom pri nástupe do školy určite zídu.

K deťom vďaka nášmu príspevku poputovali stovky pomôcok v podobe pier, peračníkov, farbičiek, kalkulačiek, blokov, či zošitov.

skolska aktovka 

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva dňa 31.08.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02. Dôvodom usmernenia č. 2 je aktualizácia prílohy č. 4 Výzvy -Zoznam projektových merateľných ukazovateľov - špecifický cieľ 1.2.1, PVVC.

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva dňa 26.07.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci  výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Všetky uvedené zmeny nájdete priamo v usmernení.

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 26.07.2016.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Vážení žiadatelia o NFP,

dávame Vám do pozornosti FAQ - Často kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

Súčasťou samotného dokumentu je v závere Príloha č.1 – Informácia pre žiadateľov ohľadom zadávania percenta spolufinancovania a intenzít pre rozpočet projektu v systéme ITMS2014+.

https://www.opvai.sk/aktuality/faq_dsv/

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.