Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na fázované projekty Univerzitných  vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza projektov) v rámci operačného programu Výskum a inovácie  

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje   v rámci Investičnej priority I. dve otvorené výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza projektov) za účelom rozšírenia výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií, podporou kompetenčných centier, najmä centier európskeho záujmu.

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

OZNAM - ZMENA FUNGOVANIA PODATEĽNE

Dovoľujeme si oznámiť, že v dňoch 23.12.2015 a 31.12.2015 bude podateľňa Výskumnej agentúry dostupná pre verejnosť LEN do 14.00 hod !

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE (OPVaI) bude v programovom období 2014 - 2020  nadväzovať na operačný program Výskum a vývoj (OPVaV). OPVaI bude kľúčovým implementačným nástrojom Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, schválenej vládou SR uznesením č. 665/2013, zo dňa 13. novembra 2013 (ďalej len „RIS3“).

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Konferencia Najlepší z najlepších Best practices projektov operačného programu Výskum a vývoj v Bratislave významným záverom roka 2015

Vážení žiadatelia, široká verejnosť,

nedávno sme uzatvárali jednu kapitolu etapy programového obdobia 2007 – 2013. Výskumná agentúra zorganizovala v termíne 23. - 24 novembra 2015  v Bratislave významnú konferenciu venovanú Príkladom dobrej praxe, tzv. Best practices operačného programu Výskum a vývoj.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.