Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení žiadatelia o NFP,

v rámci výzvy PVVC s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 sme doplnili nasledovné 4 otázky a odpovede do FAQ- často kladených otázok:

Kompletný materiál FAQ aj s týmito novými otázkami nájdete tu: 

FAQ – často kladené otázky

 Doplnenie

1.   Otázka: Aké vybavenie uvádzať vo formulári 1.07. Zoznam zakúpeného/obstaraného technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia? Aj to, čo bude zakúpené/obstarané v rámci realizácie projektu alebo aj to, čo už bolo zakúpené/obstarané pred realizáciou a bude použité v rámci realizácie projektu alebo dokonca každé technické, prístrojové a laboratórne vybavenia žiadateľa/partnera, bez ohľadu na to, či to v rámci projektu bude alebo nebude používané?  Týka sa táto príloha aj žiadateľa aj partnera/ov? Čo treba uvádzať do stĺpca „Názov poskytovateľa pomoci/Identifikačný znak ak zariadenie nebolo kúpené zo žiadneho grantu ani projektu?

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si vás upozorniť na vyhradené dni, kedy Vám budeme k dispozícii pre telefonické poradenstvo k výzvam OPVaI implementovaným cez Výskumnú agentúru.

Od 14. marca 2016 budeme pre vás k dispozícii vo Výskumnej agentúre pre telefonické poradenstvo k výzvam (02/ 69 299 357 a kl. 383) počas týždňa v týchto dňoch:

pondelok, streda, piatok od 9:00 - 14:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.
tím VA

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Vážení prijímatelia,

od 07.03.2016 sa mení e-mailová adresa na zasielanie Ex ante kontrol z exante@asfeu.sk na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

E-mailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. je od 07.03.2016 nefunkčná.

tím VA

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení žiadatelia o NFP,

 

dávame vám do pozornosti  USMERNENIE č. 1 , týkajúce sa dôležitých zmien k výzve na podporu Priemyselných výskumno- vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK.

Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) vydáva dňa 2. marca 2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01. Všetky uvedené zmeny nájdete priamo v usmernení.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje všetky relevantné dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. Výsledné verzie dokumentov so zapracovanými zmenami, t. j. bez ich vyznačenia, sa nachádzajú v rámci príloh, ktoré sú súčasťou vyhlásenej výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01.

 

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 04. 03. 2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie. Žiadosti o NFP odoslané, resp. dané na prepravu na VA od 05. 03. 2016 musia pri preukazovaní podmienky poskytnutia príspevku (PPP) používať jednotlivé upravené dokumenty. V zmysle kapitoly 4 Príručky pre žiadateľa o NFP z operačného programu Výskum a inovácie, v prípade, ak VA vykoná zmenu výzvy, ktorá vyžaduje úpravu, resp. aktivitu zo strany žiadateľa (vrátane zmeny spôsobu preukazovania PPP, bez samotnej zmeny PPP) je žiadateľ, ktorý predložil žiadosť o NFP pred zmenou výzvy, t. j. pred vydaním usmernenia k výzve, avšak o ktorej ešte VA nerozhodla, oprávnený svoju žiadosť o NFP doplniť alebo zmeniť, ak to takáto zmena vyžaduje. VA písomne informuje o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia žiadosti o NFP všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti o NFP boli odoslané, resp. dané na prepravu na VA najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tohto usmernenia.Žiadatelia majú možnosť doplniť svoje žiadosti o NFP v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej informácie o zmene danej výzvy.

 

Usmernenie je tu:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2016-1-2-1-01/

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.