Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 28.03.2017 Vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (kód OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02).

Podrobné informácie k vyzvaniu nájdete v časti VÝZVY/VÝSKUMNÁ AGENTÚRA AKO SO PRE OP VAI/NÁRODNÉ PROJEKTY.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že uzatvára:

  • výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadostí o NFP“) na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región  s kódom OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02

          a

  • výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov  a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02.

Kompletná informácia tu.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Dávame do pozornosti informáciu o ďalšom ročníku Európskej ceny za podporu podnikania EEPA 2017. Ide o vyhľadávanie a oceňovanie úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Oceňovaných bude 6 kategórií.

Prihlasovanie projektov je do 23.6.2017.

Podrobné info nájdete tu:  

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.