Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila dňa 19.8.2019 Usmernenie č. 1  k výzvam na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach inteligentnej špecializácie (SPVVC).

 

Usmernenie je platné a účinné od 19.8.2019.

Predmetom usmernenia sú prílohy:

Príloha 1.02 a Záznam z prieskumu trhu

Príloha 1.09 a Test podniku v ťažkostiach

Príloha 1.13 Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK

Príloha 2 Príručka pre žiadateľa

 

Usmernenie je zverejnené pri každej výzve:

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-09/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-10/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-11/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-12/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-13/

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila dňa 16.08.2019  FAQ - Často kladené otázky5 výzvam napodporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier (SPVVC).

 

Dokument je zverejnený pri každej výzve:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-09/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-10/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-11/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-12/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-13/

 

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnila Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05. 

Usmernenie č. 4 je platné  a účinné od 15.08.2019.

 

Predmetom zmeny je len  samotné úplné znenie výzvy (dátum uzávierky), všetky prílohy ostávajú bezo zmeny.

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/340-opvai-va-dp-2018-1-1-3-05

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnila                        Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05. 

Usmernenie č. 3 je platné  a účinné od 15.08.2019.

 

Predmetom zmeny je len  samotné úplné znenie výzvy (dátum uzávierky), všetky prílohy ostávajú bezo zmeny.

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/339-opvai-va-dp-2018-2-1-1-05

 

 

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.