Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra zverejnila dňa 28.5.2019 praktickú metodickú pomôcku pre žiadateľov  k procesu verejného obstarávania.

Súčasťou dokumentu sú užitočné informácie pre žiadateľov uchádzajúcich sa o nenávratný finančný príspevok.

Ide o metodickú pomôcku  pri realizácii verejného obstarávania (VO)  v rámci projektov spolufinancovaných z operačného programu Výskum a inovácie, ktorá poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu VO, realizovaného žiadateľmi pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Metodickú pomôcku nájdete tu: https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodick%C3%A9-pom%C3%B4cky/

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácieoznamuje, že k 17. 05. 2019 uzatvára  výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01. Dôvodom uzavretia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať Žiadosti  o nenávratný finančný príspevok  v rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

USMERNENIE Č. 3 K VÝZVAM NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 3 k:

- výzve na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 a 

-  výzve na podporu teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

Dátum platnosti a účinnosti Usmernenia č. 3 je 02.05.2019.

 

Usmernenie č. 3, ako aj výzva a prílohy v znení usmernenia č. 3 sú zverejnené pri oboch samotných výzvach tu:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2018-1-1-3-04/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai_va_dp_2018_211_04/

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.