Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Do priestorov Výskumnej agentúry zavítala začiatkom mesiaca november mobilná transfúzna jednotka. Zamestnanci sa  prostredníctvom akcie s názvom „Kvapka krvi“ rozhodli  pomôcť a darovať krv.

Konferenčná miestnosť Výskumnej agentúry  sa v tretí novembrový deň zmenila na dočasnú transfúznu stanicu.  Viac ako 40 pracovníkov agentúry splnilo podmienky týkajúce sa vhodnosti darcovstva krvi, ktorá je najvzácnejšou tekutinou.

 „Oceňujem ochotu kolegov, ktorí sa takýmto spôsobom rozhodli pomôcť.  Pre veľký záujem máme už dnes naplánovanú  ďalšiu „Kvapku krvi“, a to na marec 2017,“ uviedol generálny riaditeľ VA Rastislav Beliansky.

Potreba pomôcť iným nie je zamestnancom VA cudzia. Kvapka krvi  bola v tomto roku už druhou akciou prejavujúcou solidaritu. V septembri pomohli zbierkou stoviek pomôcok pre školákov z celého Slovenska.

 

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 14.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02) a Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmerneniach:

usmernenie OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02

usmernenie OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvy s vyznačenými zmenami resp. doplneniami:

výzva OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02

výzva OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 14.10.2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.