Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Výskumná agentúra dáva do pozornosti Usmernenie Platobnej jednotky MŠVVaŠ SR „HRANIČNÉ TERMÍNY PRE VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PLATBU V ROKU 2017“.

Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2017

Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov v roku 2017

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Novým generálnym riaditeľom  Výskumnej agentúry sa stal uznávaný expert na vednú politiku Stanislav Sipko. Vedením agentúry je poverený do času, kým sa neuskutoční riadne výberové konanie na túto pozíciu. Vo funkcii nahradil Rastislava Belianskeho.

 

Stanislav Sipko je uznávaným odborníkom v oblasti systémovej podpory rozvoja vedy, výskumu a inovácií na Slovensku. Počas svojej profesionálnej kariéry sa zameriava na problematiku súvisiacu s otázkami rozvoja spolupráce v rámci Európskej únie (EÚ) a jej štruktúr. Počas uplynulých 12 rokov sa venoval oblasti vednej a technickej politiky a štátnej podpore výskumu a vývoja.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.