Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 31.01.2017 Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (kód: OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách, VA zverejňuje vyzvanie s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 31.01.2017, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ministerstvo hospodárstva  SR (MH SR) a Výskumná agentúra (VA) zorganizovali Výročnú konferenciu operačného programu Výskum a inovácie za rok 2016, ktorá sa  uskutočnila dňa 7. decembra 2016 v kongresovej sále Hotela Saffron v Bratislave, kde odzneli tieto prezentácie: 

1. STAV IMPLEMENTÁCIE OP VaI v gescii Výskumnej agentúry (Rastislav Beliansky, generálny riaditeľ)

2. Zhodnotenie stavu implementácie OPVaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR (Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ)

3. Budúce smerovanie OP VaI v gescii Výskumnej agentúry (Eduard Jambor, riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa)

4. Ďalšie smerovanie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR (Alexandra Velická, riaditeľka odboru riadenia operačných programov a metodiky)

5. ACCORD - Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave)

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.