Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Úrad vlády SR organizuje seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov eurofondov pod názvom "Predchádzajme korekciám".  

Seminár je bezplatný a koná sa dňa 26.6.2017 od 8,30 hod. v Banskej Bystrici.

 

Viac info a prihlasovanie nájdete tu:

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/seminar-predchadzajme-korekciam/

 

 

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 30.05.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v  Bratislavskom kraji (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvu s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.  

Usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 30.05.2017.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 30.05.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvu s vyznačenými zmenami resp. doplneniami 

Usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 30.05.2017.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.