Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

 

Zmena na poste generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry

Novým generálnym riaditeľom Výskumnej agentúry sa stal s účinnosťou od 23. júna 2022 Marek Mrva. Do funkcie bol vymenovaný, kým sa neuskutoční riadne výberové konanie na túto pozíciu. Vo funkcii nahradil Juraja Waczulíka.

 

Marek Mrva pôsobil do vymenovania vo Výskumnej agentúre vo funkcii riaditeľa Odboru posudzovania projektov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Má skúsenosti s manažovaním tímov v rámci procesov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období
2014 – 2020. V oblasti fondov EÚ pracoval aj v predchádzajúcom programovom období 2007 – 2013.

 

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  zverejnilo na webe www.opvai.sk v časti Príručky PRÍRUČKU PRE PRIJÍMATEĽA v rámci dopytovo – orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou, ver. 6.0 (účinnú od 17.6.2022).

ZMENY: Príloha č. 12 je aktualizovaná a Príloha č. 17 je nová. Ostatné prílohy ostávajú nezmenené.

 

Príručka je dostupná konkrétne na: https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/

Verzia 5.0 bola presunutá do Archívu príručiek: https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/archiv-priruciek/

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

MŠVVaŠ SR zverejnilo Vzor zmluvy o NFP k Výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/10.1-01.

 

Vzor zmluvy o NFP je účinný od 17.6.2022.

 

 

https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp2021101-01/ 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.