Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva dňa 30.05.2019 Usmernenie č. 3 k výzve na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05.

Usmernenie č. 3 sa týka iba prílohy  2.06 Kalkulačka miery efektívnosti.

Dátum platnosti a účinnosti Usmernenia č. 3 je 30.05.2019.

Usmernenie č. 3 s výzvou  a prílohami je zverejnené pri samotnej výzve tu:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-05/

 

 

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30.04.2019, oznamuje, že k 01. 07. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04.

Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že bola dosiahnutá disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (15 mil. EUR - zdroj EÚ).

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra zverejnila dňa 28.5.2019 praktickú metodickú pomôcku pre žiadateľov  k procesu verejného obstarávania.

Súčasťou dokumentu sú užitočné informácie pre žiadateľov uchádzajúcich sa o nenávratný finančný príspevok.

Ide o metodickú pomôcku  pri realizácii verejného obstarávania (VO)  v rámci projektov spolufinancovaných z operačného programu Výskum a inovácie, ktorá poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu VO, realizovaného žiadateľmi pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Metodickú pomôcku nájdete tu: https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodick%C3%A9-pom%C3%B4cky/

 

Please publish modules in offcanvas position.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.