Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) v súvislosti so zmenou formy preukazovania podmienky poskytnutia príspevku (PPP) č. 15 v rámci výziev s kódmi OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01 a OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01 vyhlásených dňa 13. 01. 2016 zverejnením na webovom sídle OP VaI vydáva usmernenie, ktorým mení formulár prílohy č. 1 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) - Súhrnné čestné vyhlásenie partnera z dôvodu potreby doplniť ho o čestné vyhlásenie partnera, že zabezpečí finančné prostriedky na spolufinancovanie aktivít partnera v rámci projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia. Usmernením sa nemení samotná PPP č. 15, t. j. podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu partnerom, ale iba formulár prílohy, ktorým sa daná PPP preukazuje.

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 15. 02. 2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie. Žiadosti o NFP odoslané, resp. dané na prepravu na VA od 16. 02. 2016 musia pri preukazovaní PPP č. 15 používať zmenený formulár prílohy č. 1 žiadosti o NFP (v prípade relevantnosti). V zmysle kapitoly 4 Príručky pre žiadateľa o NFP z operačného programu Výskum a inovácie, verzia 2.0, v prípade, ak VA vykoná zmenu výzvy, ktorá vyžaduje úpravu, resp. aktivitu zo strany žiadateľa (vrátane zmeny spôsobu preukazovania PPP, bez samotnej zmeny PPP) je žiadateľ, ktorý predložil žiadosť o NFP pred zmenou výzvy, t. j. pred vydaním usmernenia k výzve, avšak o ktorej ešte VA nerozhodla, oprávnený svoju žiadosť o NFP doplniť alebo zmeniť, ak to takáto zmena vyžaduje. VA písomne informuje o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia žiadosti o NFP všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti o NFP boli odoslané, resp. dané na prepravu na VA najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tohto usmernenia. Žiadatelia majú možnosť doplniť svoje žiadosti o NFP v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej informácie o zmene danej výzvy.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje ako prílohu tohto usmernenia zmenený formulár prílohy č. 1 k žiadosti o NFP s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. Výsledný formulár so zapracovanými zmenami, t. j. bez ich vyznačenia, sa nachádza v rámci formulárov príloh k žiadosti o NFP, ktoré sú súčasťou prílohy č. 13 vyhlásených výziev s kódmi OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01 a OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Vážení žiadatelia, 

pre veľký záujem a s prihliadnutím na naplnenú kapacitu kongresovej miestnosti v termíne 23.2. 2016 organizujeme (v rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01) ďalší seminár  v termíne 25.2.2016.

V prípade záujmu Vás poprosíme nahlásiť sa na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Váš tím VA

 

Študent Juraj Macák a generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Ing. Róbert Škripko

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Za návrhom a spracovaním nového webového sídla Výskumnej agentúry stojí univerzitný študent. Namiesto komerčného zadania zákazky na vyhotovenie svojej web stránky oslovila Výskumná agentúra koncom roka 2015 univerzity technického smeru. 

Víťazom súťaže zameranej na nový dizajn a spracovanie webového sídla www.vyskumnaagentura.sk sa stal študent Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity Juraj Macák. Juraj pod vedením svojho garanta z univerzity Ing. Patrika Hrkúta, PhD. pracoval na vytvorení finálnej verzie novej web stránky takmer 3 mesiace. Výsledkom je skutočne „user friendly“, moderná, prehľadná a interaktívna webová stránka.

„Výskumná agentúra (VA) formou študentskej súťaže v porovnaní s komerčnou zákazkou ušetrila rádovo desiatky tisíc EUR“, zhodnotil generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Ing. Róbert Škripko. Odmenou za 1. miesto v súťaži bol výkonný, moderný  macbook v hodnote 2,5 tisíc EUR.  Túto cenu si aj s diplomom víťaz prevzal dňa 8. februára 2016 osobne z rúk generálneho riaditeľa VA.

„Spoluprácu hodnotíme ako veľmi efektívnu, flexibilnú a so skvelým výsledkom. Sme radi, že môžeme podporiť mladú generáciu, šikovných študentov aj takýmto spôsobom, pričom synergický efekt vzájomnej pomoci a súčasne veľkej finančnej úspory je evidentný,“ dodal Škripko.

Súťaž prebiehala v druhej polovici roka 2015 a jej súčasťou bola i podmienka ročnej spolupráce pri spravovaní nového webového sídla. Víťazný dizajn webovej stránky agentúra nasadila koncom roka 2015 a prostredníctvom Jurajovho diela bude širokej a odbornej verejnosti poskytovať informácie v programovom období 2014 – 2020.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.