Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Vážení žiadatelia v rámci výzvy PVVC s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01

na základe Usmernenia č. 4 sa z dôvodu pretrvávajúcich problémov s vkladaním Žiadostí o NFP do ITMS+ predlžujú termíny hodnotiacich kôl nasledovne:

1. hodnotiace kolo   31.05.2016

2. hodnotiace kolo  29.07.2016

Usmernenie č. 4 nájdete tu:

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení žiadatelia o NFP z operačného programu Výskum a inovácie,

 

dovoľujeme si Vás informovať o nasledovaných obmedzeniach týkajúcich sa veľkosti a typu súborov, ktoré sa nahrávajú do verejnej časti ITMS2014+ ako prílohy preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia pomoci (PPP) v rámci žiadosti o NFP.

    

     1. Veľkosť súborov

Veľkosť súborov preukazujúcich splnenie PPP v rámci vyplňovania formuláru žiadosti o NFP v ITMS2014+ je obmedzená na 10 MB. Keďže správca systému sa požiadavkou na zvýšenie tohto limitu bude zaoberať, až keď sa preukáže, že 10 MB je nedostatočná veľkosť, odporúčame žiadateľom o NFP, aby sa v prípade problému s týmto obmedzením obrátili na DataCentrum, a to vo forme podania hlásenia. Hlásenie je možné podať e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.alebo telefonicky na zvýhodnené číslo 0850/123344 v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 17:00 h.  Každé hlásenie musí obsahovať meno a kontakt na používateľa, stručný, výstižný a jasný popis problému, IČO žiadateľa, e-mailovú adresu a telefónne číslo, kód výzvy, príp. kód žiadosti o NFP, text alebo print screeen chybového hlásenia.

    

     2. Typ súborov

Pokiaľ ide o typy súborov, momentálne nie je možné nahrať napr. súbory s príponou ZIP alebo RAR, v budúcnosti by však obmedzenia na typ súboru nemali existovať. Žiadateľom odporúčame pri výbere príslušného typu využiť tie, ktoré sú dátovo úspornejšie (napr. formát DOCX, príp. DOC namiesto RTF v prípade textových súborov), pri skenovaných dokumentoch uprednostniť čiernobiele verzie (ak nie je vzhľadom na povahu príslušného dokumentu nutné zachovať farebnosť) s nižším rozlíšením, ale pod podmienkou zachovania čitateľnosti a zrozumiteľnosti daného dokumentu.

    

     3. Počet súborov

Počet súborov v rámci príloh preukazujúcich splnenie jednotlivých PPP nie je obmedzený.

 

V prípade zvýšenia povoleného limitu na veľkosť súboru alebo zrušenia obmedzení na typ súboru budeme žiadateľov informovať.

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení prijímatelia,

dňa 18. apríla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, dávame do pozornosti nasledovnú zmenu:

 

Podľa § 169 ods. 2

Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu, financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný je povinný pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať úradu podnet podľa odseku 1 písm. b).

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.