Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Vážení žiadatelia, 

pripravili sme pre vás prehľad tzv. vylučovacích kritérií pre projekty v rámci výzvy PVVC.

Vysvetlenie aplikovania vylučovacích kritérií

Otázka: Akým spôsobom sa budú uplatňovať v procese hodnotenia vylučovacie kritériá zamerané na obsah podaných projektov v prvej časti hodnotiacich kritérií?

Odpoveď:

Vylučovacie kritériá v prvej časti hodnotiacich kritérií sa týkajú piatich oblastí, na ktoré musí každý žiadateľ klásť mimoriadny dôraz. Upozorňujeme žiadateľov na nevyhnutnosť reflektovania obsahových vylučovacích hodnotiacich  kritérií pre priemyselné výskumno-vývojové centrá a to primárne v opise projektu (výskumný zámer). Súčasne upozorňujeme, že ich plnenie v opise projektu nemôže byť deklaratórne (iba deklarácia ich splnenia bez konkrétneho popisu, ktorý bude jasne dokazovať ich splnenie, nebude môcť byť považované za splnenie týchto kritérií), ale z konkrétneho popisu uvedeného v relevantných častiach výskumného zámeru musia byť jasne a detailne popísané obsahové súčasti plánovaného projektu, vstupy a plánované výstupy každej podanej žiadosti o NFP. Vylučovacie kritériá sa budú vyhodnocovať a kontrolovať čiastočne pri administratívnej kontrole a čiastočne pri odbornom hodnotení žiadosti o NFP externými hodnotiteľmi. V prípade nesplnenia akéhokoľvek vylučovacieho hodnotiacieho kritéria bude schvaľovací proces žiadosť o NFP prerušený a takéto projekty  nebudú podporené.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení žiadatelia o NFP,

v rámci výzvy PVVC s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 sme doplnili nasledovné 4 otázky a odpovede do FAQ- často kladených otázok:

Kompletný materiál FAQ aj s týmito novými otázkami nájdete tu: 

FAQ – často kladené otázky

 Doplnenie

1.   Otázka: Aké vybavenie uvádzať vo formulári 1.07. Zoznam zakúpeného/obstaraného technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia? Aj to, čo bude zakúpené/obstarané v rámci realizácie projektu alebo aj to, čo už bolo zakúpené/obstarané pred realizáciou a bude použité v rámci realizácie projektu alebo dokonca každé technické, prístrojové a laboratórne vybavenia žiadateľa/partnera, bez ohľadu na to, či to v rámci projektu bude alebo nebude používané?  Týka sa táto príloha aj žiadateľa aj partnera/ov? Čo treba uvádzať do stĺpca „Názov poskytovateľa pomoci/Identifikačný znak ak zariadenie nebolo kúpené zo žiadneho grantu ani projektu?

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si vás upozorniť na vyhradené dni, kedy Vám budeme k dispozícii pre telefonické poradenstvo k výzvam OPVaI implementovaným cez Výskumnú agentúru.

Od 14. marca 2016 budeme pre vás k dispozícii vo Výskumnej agentúre pre telefonické poradenstvo k výzvam (02/ 69 299 357 a kl. 383) počas týždňa v týchto dňoch:

pondelok, streda, piatok od 9:00 - 14:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.
tím VA

Please publish modules in offcanvas position.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.