Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Návšteva ministra školstva Petra Plavčana v agentúre

 

Výskumnú agentúru čakajú veľké výzvy

Generálny riaditeľ Výskumnej agentúry (VA) Rastislav Beliansky prijal dňa 12. mája 2016 ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana v rámci jeho avizovaných návštev priamo riadených organizácií rezortu.
 
Generálny riaditeľ VA oboznámil ministra s aktuálnym stavom a aktivitami inštitúcie, ktorá funguje ako sprostredkovateľský orgán nového operačného programu (OP)Výskum a inovácie a súčasne ukončuje a vysporiadava aj dopytovo-orientované projekty OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie za programové obdobie 2007 – 2013.
Témou rokovania bol aj prebiehajúci audit existujúcich zmlúv, zmluvných vzťahov a vynaložených finančných prostriedkov agentúry z dôvodu zníženia prevádzkových nákladov, ako aj audit doteraz vyhlásených výziev OP Výskum a inováciez dôvodu preverenia podmienok a vylúčenia eventuálnej diskriminácie potenciálnych žiadateľov a ich možností pri predkladaní projektov. V tejto súvislosti  generálny riaditeľ VA ministrovi prisľúbil, že v prípade akýchkoľvek zistení bude bezodkladne informovať ministerstvo o  navrhnutých riešeniach. 

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene vo Výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre operačný program Výskum a inovácie.       

Vo výzve boli vykonané nasledovné dve zmeny:

  1. V bode „3. Všeobecné podmienky pre zaradenie do databázy“ bola upravená podmienka č. 1 „nestrannosť – z  dôvodov  zachovania  nestrannosti  nebudú  tí  uchádzači  o pozíciu odborného  hodnotiteľa (ďalej aj "OH"),  ktorí  sú  zamestnancami  RO  alebo  sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „SO“) pre OP VaI alebo členmi Monitorovacieho výboru pre OP VaI, zaradení do databázy odborných hodnotiteľov“ t.j. členovia Monitorovacieho výboru pre OP VaI budú môcť byť zaradení do Databázy OH.
  2. V bode „3. Všeobecné podmienky pre zaradenie do databázy“ bola nahradená podmienka č. 2 „Štátne občianstvo SR“ podmienkou „Porozumenie slovenskému jazyku“.

Pre aktualizované znenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov kliknite tu.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.