Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo aktualizovanú Príručku pre prijímateľa, verzia 4.0, účinnú od 4.11.2021.

Príručka vrátane príloh je dostupná na https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/.

V rámci aktualizácie Príručky pre prijímateľa boli vykonané zmeny v textovej časti – v rámci kapitoly Schvaľovanie významnejšej zmeny ex-ante - zosúladenie textovej časti pri Právnych účinkoch súvisiacich so schvaľovaním významnejšej zmeny projektu v zmysle Zmluvy o poskynutí NFP podľa čl. 6.11. písm. c ) a zmeny v rámci príloh – aktualizácia prílohy č. 2 Pracovné výkazy – úprava zaokrúhľovania údajov.

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s Praktickými radami k zmene projektu.

 

Nájdete tu všetky podstatné informácie, ak pripravujete zmenu v projekte, aj naše odporúčania a rady, veríme, že informácie budú pre vás užitočné a pomôžu pri správnej a včasnej realizácii zmien v projekte.

 

Praktické rady pre prijímateľov VA - ZMENA PROJEKTU

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.