Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení žiadatelia a prijímatelia,

Centrálny koordinačný orgán pripravil anonymný dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v procese implementácie projektov spolufinancovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020. 

Kompletné info a dotazník nájdete tu: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zhodnotenie-administrativnej-zataze-na-strane-ziadatelov-a-prijimatelov-dotaznik/

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 1/2017 pre prijímateľov, ktorým sa v čase pozastavenia implementácie objasňujú postupy vykonávaných procesov.

Dátum platnosti a účinnosti usmernenia je 24.11.2017.

Úplné znenie Usmernenia.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra dáva do pozornosti Usmernenie Platobnej jednotky MŠVVaŠ SR „HRANIČNÉ TERMÍNY PRE VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PLATBU V ROKU 2017“.

Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2017

Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov v roku 2017

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Výskumná agentúra dáva do pozornosti Usmernenie Platobnej jednotky MŠVVaŠ SR „HRANIČNÉ TERMÍNY PRE VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PLATBU V ROKU 2017“.

Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2017

Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov v roku 2017

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.