Konferencia Best practices

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Konferencia Najlepší z najlepších Best practices projektov operačného programu Výskum a vývoj v Bratislave významným záverom roka 2015

Vážení žiadatelia, široká verejnosť,

nedávno sme uzatvárali jednu kapitolu etapy programového obdobia 2007 – 2013. Výskumná agentúra zorganizovala v termíne 23. - 24 novembra 2015  v Bratislave významnú konferenciu venovanú Príkladom dobrej praxe, tzv. Best practices operačného programu Výskum a vývoj.

Konferenciu otvoril slávnostne štátny tajomník ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Vladimír Kováčik. Praktický prínos z prezentovaných projektov OPVaV ocenila aj zástupkyňa Stáleho zastúpenia EK na Slovensku pani Ľudmila Majláthová. Rektori univerzít, predseda Slovenskej akadémie vied, predstavitelia ministerstva školstva, riaditelia výskumných organizácií a zástupcovia výskumných inštitúcií ocenili vzájomnú a najmä osobnú výmenu skúseností z implementácie dopytovo-orientovaných projektov OPVaV,  ktorá prinesie mimoriadne zaujímavý synergický efekt v podobe kooperácií do ďalšieho obdobia.

Konferencia je významným záverom roka 2015 a programového obdobia 2007 - 2013.

Viac informácií najdete tu: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/26112015-konferencia-najlepsi-z-najlepsich-best-practices-projektov-operacneho-programu-vys/

Veríme, že aj v programovom období 2014 – 2020 vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja vzniknú ďalšie kvalitné a prínosné projekty v rámci operačného programu Výskum a inovácie.

Budeme sa  snažiť plniť činnosti implementačnej agentúry čo možno najlepšie.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.