Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

22.9.2023 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu  obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu na podporu prijímateľov realizujúcich kvalitné projekty základného a aplikovaného výskumu, ktorí získali finančné prostriedky vo verejnej výzve vyhlásenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja VV 2022.

Účelom podpory je dofinancovanie hmotného a nehmotného investičného majetku určeného na výskum, ktorý je vo všeobecnej výzve APVV neoprávnený, s cieľom umožniť prijímateľom realizovať kvalitnejšie projekty a maximalizovať výsledky a výstupy pri realizácii nezávislého výskumu a vývoja.

Termín otvorenia výzvy: 22.9.2023

Termín uzavretia: 29.12.2023 

Alokácia: 15 804 000 €, z toho:

  • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 13 170 000 €
  • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 2 634 000 €

Maximálna výška podpory: 40 % zo sumy pôvodného projektu APVV

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú výlučne žiadatelia, ktorí predstavujú výskumné organizácie, ktorým poskytnutie prostriedkov mechanizmu nepredstavuje štátnu pomoc, ktorí zároveň získali finančné prostriedky ako príjemcovia vo verejnej výzve vyhlásenej APVV – VV 2022.
Oprávnenými žiadateľmi sú výlučne právnické osoby s prideleným identifikačným číslom (IČO) podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení  zákonov.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty podľa predchádzajúcich viet zaradené do nasledujúcich sektorov na základe § 7 zákona č. 172/2005 Z. z.:

  • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
  • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy,
  • neziskový sektor, ktorý tvoria neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj.

Vykonávateľ:  Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Komponent POO: 9

Stav: otvorená 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Komplet informácie nájdete tu: https://vaia.gov.sk/sk/2023/09/22/kapitalovy-booster-pre-schemy-na-podporu-vyskumu-a-vyvoja/

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.