Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Centrálny koordinačný orgán vydal dňa 13.5.2021 v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. f) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov vydal Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.

 

Jednotná príručka nadobudne účinnosť 15.6.2021 spolu so Systémom riadenia EŠIF, verzia 11 a je zverejnená na webovom sídle:  https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.