Iniciatíva Európskej komisie relevantná pre pandémiu COVID-19

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Dávame do pozornosti ďalšiu iniciatívu Európskej komisie (EK), reagujúcu na pandémiu COVID-19.

Podstatou iniciatívy, schválenej dňa 23.2.2021 pod názvom Oznámenie o predvídaní hrozieb v súvislosti s novými variantami COVID-19 (tzv. inkubátor HERA), by mala byť rýchla detekcia nových variantov vírusu, vývoj nových vakcín, založenie európskej siete pre klinické skúšky, urýchlenie procesu schvaľovania vakcín a výrobných vakcín.

Hlavným a politicky najviditeľnejším nástrojom pre dosiahnutie vyššie uvedených cieľov budú finančné zdroje. Konkrétne ide o 75 mil. EUR na podporu sekvenovania a vývoj PCR testov na detekciu nových variantov vírusu, 30 mil. eur na  podporu projektov na výskum nových variantov z Horizonu 2020 a ďalších 120 mil. na výskumné aktivity súvisiace s pandémiou z Horizonu Europe.  V súvislosti s novými variantmi EK zároveň aktualizuje súčasné alebo uzavrie nové predbežné kúpne zmluvy s výrobcami vakcín, ktoré budú financované z Nástroja núdzovej pomoci (ESI).

Samotný návrh je zároveň prípravou novej agentúry Európskej únie pre reakciu na krízové situácie (HERA - European Health Emergency Preparedness and Response Authority), ktorej vznik má Európska komisia navrhnúť ku koncu roka 2021. V tomto kontexte je možné očakávať, že na kľúčové aktivity spojené s testovaním, výskumom a vývojom vakcín bude postupne vyčleňovaných viac finančných zdrojov.

Z pohľadu Slovenska ide o dôležitý návrh, keďže prvýkrát poskytuje členským štátom reálne (finančné) možnosti ako získať zdroje na riešenie najpáčivejších tém (testovanie a vakcíny) spojených so súčasnou krízou. Navrhované zdroje sú alebo budú súčasťou priamo riadených programov Európskej komisie.  Pre získanie týchto zdrojov je preto okrem aktívneho lobingu v Bruseli nutné mať aj vhodne vytypované a pripravené projekty.

Vývoj navrhovaných riešení najmä s ohľadom na zapojenie sa slovenských vedeckých subjektov bude sledovať Stále zastúpenie EÚ Brusel.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.