Usmernenie 3 k výzve na CE nadnárodného významu

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 30. septembra 2019 Usmernenie č.3 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 V ZNENÍ USMERNENIA Č. 3

Usmernenie č. 3 sa týka iba úplného znenia výzvy, všetky prílohy ostávajú bezo zmeny v znení Usmernenia č. 2. Predmetom zmeny je len termín uzávierky výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 30. septembra 2019. 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.