Usmernenie č. 1 k výzvam SPVVC

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila dňa 19.8.2019 Usmernenie č. 1  k výzvam na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach inteligentnej špecializácie (SPVVC).

 

Usmernenie je platné a účinné od 19.8.2019.

Predmetom usmernenia sú prílohy:

Príloha 1.02 a Záznam z prieskumu trhu

Príloha 1.09 a Test podniku v ťažkostiach

Príloha 1.13 Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK

Príloha 2 Príručka pre žiadateľa

 

Usmernenie je zverejnené pri každej výzve:

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-09/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-10/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-11/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-12/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-13/

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.