POMÔCKA pre žiadateľov k VO

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Výskumná agentúra zverejnila dňa 28.5.2019 praktickú metodickú pomôcku pre žiadateľov  k procesu verejného obstarávania.

Súčasťou dokumentu sú užitočné informácie pre žiadateľov uchádzajúcich sa o nenávratný finančný príspevok.

Ide o metodickú pomôcku  pri realizácii verejného obstarávania (VO)  v rámci projektov spolufinancovaných z operačného programu Výskum a inovácie, ktorá poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu VO, realizovaného žiadateľmi pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Metodickú pomôcku nájdete tu: https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodick%C3%A9-pom%C3%B4cky/

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.