Usmernenie č. 1 k výzvam na na podporu výskumno-vývojových kapacít

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 08. apríla 2019 Usmernenie č. 1 k nasledovným piatim výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu výskumno-vývojových kapacít (VaV kapacity):

Usmernenie č. 1 sa týka nasledovných dokumentov:

Novou prílohou je príloha 1.09 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 8. apríla 2019. Usmernenie č. 1 je zverejnené jednotlivo pri príslušných výzvach na podporu VaV kapacít aj s vyznačenými zmenami a novými prílohami v znení usmernenia č. 1.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.