VA VYDALA USMERNENIE Č. 2 K VÝZVAM DSV

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 13. 12. 2018 Usmernenie č.2 ku každej výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu (DSV):

 

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 

 

Usmernenie sa týka iba predĺženia uzávierky výziev DSV z pôvodného termínu 31.12.2018 na 15.2.2019.

Prílohy k výzvam DSV ostávajú bezo zmeny, t.j. platia prílohy v znení Usmernenia č.1.

Usmernenie č.2 nadobúda platnosť a účinnosť 13.12.2018. 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.