INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZIEV

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31. 10. 2018, oznamuje, že k 14. 01. 2019 plánuje uzavrieť:

Dôvodom plánovaného uzavretia výziev je skutočnosť, že objem žiadaných finančných prostriedkov zo strany žiadateľov v predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok v rámci vyššie uvedených výziev výrazne presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé výzvy.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.