ZRUŠENIE VÝZIEV NA MEDZINÁRODNÉ TEAMINGOVÉ VÝSKUMNÉ CENTRÁ (BSK, MIMO BSK)

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne
 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že dňom 25.apríla 2018 ruší výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03 a výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03.

Kompletnú informáciu nájdete tu:

Informácia pre žiadateľov o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji

Informácia pre žiadateľov o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

Žiadosti o NFP predložené k dátumu zrušenia výzvy, o ktorých ku dňu zrušenia výzvy nebolo rozhodnuté, budú vrátené späť žiadateľom.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.