Výskumná agentúra a zástupcovia výskumných inštitúcií opäť za okrúhlym stolom

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Výskumná agentúra (VA) pokračuje v novom trende otvorenej komunikácie a informovania potenciálnych žiadateľov o podporu výskumných projektov ešte pred vyhlásením konkrétnej výzvy. V krátkom čase bol zorganizovaný už druhý odborný okrúhly stôl. Tentokrát  išlo o stretnutie ku konceptu podpory teamingových výskumných centier z operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI). Dňa 21. februára 2018 na pôde Výskumnej agentúry rokovali predstavitelia sekcie štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ako riadiaceho orgánu OPVaI a VA ako sprostredkovateľského orgánu so zástupcami subjektov, ktoré uspeli s projektami na prestížne teamingové centrá v rámci medzinárodného programu Horizont 2020. A práve tieto výskumné inštitúcie, ktoré uspeli v náročnej medzinárodnej súťaži, čo je súčasne dôkazom ich kvality, by mali dostať možnosť získať aj príspevok z OPVaI.

Podujatie otvoril generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Rastislav Igliar. V úvode programu oboznámil generálny riaditeľ VA Stanislav Sipko plénum so základnými princípmi a novými transparentnými postupmi v rámci pripravovaných výziev. Hosťom z akademického sektora boli prezentované najmä novinky v podobe domén inteligentnej špecializácie, zjednodušený výskumno-vývojový zámer, nové pravidlá pri posudzovaní žiadostí a komplementárne pravidlá. Nasledovala odborná diskusia s podnetnými návrhmi. Vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o NFP, ktoré budú podporené zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja s celkovou plánovanou alokáciou vo výške 43  miliónov eur (zdroj EÚ), je plánované už na marec.

Podpora prestížnych teamingových výskumných centier je súčasne aj prioritou Európskej komisie (EK).  Výzvy na podporu teamingových výskumných centier z operačného programu Výskum a inovácie bude jedna pre Bratislavský kraj a jedna pre ostatné regióny Slovenska a budú vyhlásené za využitia nových kvalitatívnych podmienok a prísnejších a transparentnejších pravidiel. Predkladané projekty podporia komplementárnym spôsobom tzv. medzinárodné teamingové výskumné centrá v rámci „Teaming for Excellence“, nového nástroja EK  s cieľom prepojiť excelentné európske univerzity, výskumné organizácie a žiadateľov z členských krajín EÚ.

„Prioritou MŠVVaŠ SR a VA bude výrazne zrýchliť proces schválenia  žiadostí o NFP zameraných na podporu teamingových výskumných centier v zmysle záväzkov, ktoré MŠVVaŠ SR deklarovalo voči Európskej komisii. Aj preto VA ponúkla všetkým štyrom subjektom – potenciálnym žiadateľom týchto výziev - individuálne konzultácie pre každý projekt jednotlivo, aby sa predišlo možnej chybovosti a zakceleroval sa proces posudzovania projektov a ich následná implementácia.“ uviedol generálny riaditeľ VA Stanislav Sipko.

Informácie a prezentácie z podujatia sú k dispozícii tu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podujatia/podujatia-archiv/okuhly-stol/16-okruhly-stol-koncept-podpory-teamingovych-vyskumnych-centier-z-operacneho-programu-vyskum-a-inovacie.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.