Výskumná agentúra organizovala odborný okrúhly stôl so zástupcami výskumných inštitúcií

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Po úspešnom reštarte zasadnutí Rady Výskumnej agentúry v decembri 2017 Výskumná agentúra zorganizovala okrúhly stôl zameraný na prediskutovanie aktuálnych kľúčových otázok týkajúcich sa reštartu podpory výskumných projektov z prostriedkov operačného programu Výskum a inovácie. Cieľom bolo informovať zástupcov výskumných inštitúcií o nových opatreniach, ktoré Výskumná agentúra v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prijíma v tejto oblasti. Ide o prvé podujatie tohto typu, ktoré bude Výskumná agentúra organizovať pravidelne. Odbornej diskusie sa dňa 18.1.2018 na pôde Výskumnej agentúry zúčastnili významní predstavitelia vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a podnikateľov. Pod vedením generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry Stanislava Sipka a generálneho riaditeľa sekcie štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Rastislava Igliara sa pozvaní hostia spoločne venovali aktuálnym  témam, ako príprava nových dopytových výziev na podporu výskumných projektov z operačného programu Výskum a inovácie, nové prístupy a praktické aspekty podávania projektov, pričom súčasťou podujatia bola aj vzájomná otvorená diskusia.

IMG 0063Výskumná agentúra (VA) sa nachádza v záverečnej fáze prípravy nových pravidiel a procesov platných pre dopytové výzvy na predkladanie výskumných projektov, ktoré budú využívať princípy najlepšej medzinárodnej praxe a jednoznačne reflektovať požiadavky na zvýšenie transparentnosti a výrazného zvýšenia kvalitatívnych nárokov na všetkých prijímateľov a predložené projekty. Všetky opatrenia, ktoré prijíma VA, vychádzajú z Akčného plánu zmysle opatrení „Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF“ prijatého uznesením vlády SR č. 449/2017 dňa 27. 9. 2017.  Diskusia zástupcov Výskumnej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborníkov z výskumných inštitúcií poskytla obraz o tom, aká je spätná väzba z praxe a čo na oboch stranách zlepšovať. Výstupy a spoločné závery z okrúhleho stola bude VA aplikovať do procesov súvisiacich s prípravou vyhlasovania nových výziev a následne do ich implementácie. Spoločným cieľom sú predovšetkým kvalitne pripravené výzvy, ich skoré vyhlasovanie a zintenzívnenie čerpania prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.   

Generálny riaditeľ VA oboznámil hostí aj so zámermi výziev, schválených v decembri 2017 Radou VA a tiež s plánom akcelerácie čerpania. „Verím, že dnešné stretnutie je základom novej otvorenej komunikácie medzi Výskumnou agentúrou a výskumnými inštitúciami. Agentúra bude vybrané informácie k výzvam priebežne zverejňovať. Sme otvorení akémukoľvek dobrému podnetu, návrhu k výzvam a práve pre tento účel sme zriadili samostatnú e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. “ uviedol generálny riaditeľ VA Stanislav Sipko.

okr. stolV diskusii akcentovali najmä zjednodušovanie procesov pri predkladaní projektov a zníženie administratívnej záťaže. Predmetom diskusie boli aj postrehy z praxe, z oblasti verejného obstarávania, systému ITMS2014+, predkladania žiadostí o platbu a publicity.  Interakciou všetkých zainteresovaných strán sa podporí zjednodušovanie predkladania projektov, proces administrácie a v konečnom dôsledku aj implementácia projektov.

Aj v záujme Výskumnej agentúry s novým prístupom na báze transparentnosti je byť „user friendly“ a otvorene a efektívne komunikovať. 

Informácie z podujatia, jeho program a jednotlivé prezentácie sú k dispozícii tu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podujatia/podujatia-archiv/okuhly-stol/15-okruhly-stol-so-zastupcami-vyskumnych-institucii.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.