DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM PRE ZHODNOTENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vážení žiadatelia a prijímatelia,

Centrálny koordinačný orgán pripravil anonymný dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v procese implementácie projektov spolufinancovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020. 

Kompletné info a dotazník nájdete tu: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zhodnotenie-administrativnej-zataze-na-strane-ziadatelov-a-prijimatelov-dotaznik/

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.