Výskumná agentúra začala zazmluvňovať „fázované“ projekty

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Koncom februára 2017 začala Výskumná agentúra uzatvárať zmluvy o poskytnutí NFP v rámci výzvy na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (kód OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02) s celkovou alokáciou 5,9 milióna eur na výzvu (prvá zmluva o poskytnutí NFP je v rámci tejto výzvy podpísaná s Univerzitou Komenského v Bratislave).

 

V marci pokračuje uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP aj v rámci výzvy na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny  (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02) s celkovou alokáciou 17,7 milióna eur na výzvu.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.