Výskumná agentúra sa bude podieľať na implementácii podpory z grantov EHP a Nórska

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Slávnostný podpis memoránd o porozumení, ktoré 28. novembra 2016 uzavrela Slovenská republika s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom, znamená aj začiatok zapojenia sa Výskumnej agentúry do implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu na obdobie 2014 – 2021.
     Výskumná agentúra sa stala správcom programu pre rozvoj obchodu, inovácií a podpory malých a stredných podnikov. „V týchto oblastiach sa budeme zameriavať predovšetkým na zelené inovácie v priemysle, rozvoj verejnoprospešných technológií, ako aj pomoc starším a chorým ľuďom pri samostatnom bývaní. Ide pre nás o nový podporný mechanizmus. Napriek rozdielnosti sa pri ňom pokúsime zúročiť doterajšie bohaté skúsenosti s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ. Je to skutočne veľká výzva z hľadiska ďalšieho rozvoja našich aktivít,“ uviedol generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Rastislav Beliansky.
     Cieľom podpory je odstraňovanie ekonomických a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a prehĺbenie rozvoja spolupráce medzi Slovenskom a prispievateľskými krajinami. Celková alokácia, za ktorú bude zodpovedať Výskumná agentúra, je 20 miliónov eur. Časť z týchto prostriedkov, vo výške 15 percent, bude vyčlenená na vzdelávanie, štipendiá a učňovské odbory, ktoré by mali byť implementované prostredníctvom schémy malých grantov. Partnerskými organizáciami Výskumnej agentúry budú Innovation Norway, Nórske centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní a Národná agentúra pre záležitosti medzinárodného vzdelávania.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.