USMERNENIE Č. 2 K VÝZVE NA PODPORU PVVC

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva dňa 31.08.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02. Dôvodom usmernenia č. 2 je aktualizácia prílohy č. 4 Výzvy -Zoznam projektových merateľných ukazovateľov - špecifický cieľ 1.2.1, PVVC.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.