Výzva DSV - FAQ- Často kladené otázky

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Vážení žiadatelia o NFP,

dávame Vám do pozornosti FAQ - Často kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

Súčasťou samotného dokumentu je v závere Príloha č.1 – Informácia pre žiadateľov ohľadom zadávania percenta spolufinancovania a intenzít pre rozpočet projektu v systéme ITMS2014+.

https://www.opvai.sk/aktuality/faq_dsv/

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.