Gravicky prvok - pásik

Predchádzajúce verzie Príručky pre prijímateľa a projektového partnera

0

Dátum zverejnenia: 24.8.2022

Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP upozorňuje na vydanie novej Príručky pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.0, Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021. Príručka je vydaná správcom programu a je platná a účinná od 23.8.2022.

 

Znenie príručky nájdete << tu >> 

 

Prílohy príručky:

 

Dávame do Vašej pozornosti zverejnenie novej, aktualizovanej verzie Príručky pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1,Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021. Príručka je vydaná Národným kontaktným bodom a je platná a účinná od 27.5.2022.

Znenie príručky nájdete << tu >>

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.