Karta projektu

Energy savings and a better environment for children with attendance analysis

 

Základné informácie

Kód projektu: BIN SGS01_2020_023

Názov projektu: Energy savings and a better environment for children with attendance analysis

 

Financovanie: Nórske granty

Schválený projektový grant: 154 350 €

Kraj realizácie projektu: Trnavský

Okres realizácie projektu: Galanta

Plánované ukončenie projektu: 30.11.2022

Prijímateľ: Zachráň včely s.r.o.

Partner(i):

Webová stránka projektu: www.smartschoolsensors.com  

Stav: prebieha

 

Odkazy:

Projektová zmluva

 

 

Výzva na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom BIN SGS03

BIN SGS03_2022_002 - Smart Systems as a Tool to Reduce the Carbon Footprint of Green Industrial Technologies - Žilinská univerzita v Žiline

BIN SGS03_2022_001 - Bergen to Bratislava: Knowledge and Human Capital Exchange - Univerzita Komenského v Bratislave

BIN SGS03_2022_003 - Raising Excellence in Research and Project Management and Administration through Close Cooperation - Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom BIN SGS02

 BIN SGS 02_2021_003 - Urban and community sustainability in planning and architecture - Slovenská technická univerzita

BIN SGS 02_2021_009 - Interactive digital tools in practical vocational education - Súkromná stredná odborná škola DSA

BIN SGS 02_2021_005 - Innovative education as a tool to reflect labour market needs and environmental challenges - Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Prešov

BIN SGS 02_2021_001 - Green innovations in student final theses and semestral projects - Slovenská technická univerzita v Bratislave

BIN SGS02_2021_007 - Development of modern engineering educational program in the field of green intelligent manufacturing - Žilinská univerzita v Žiline

BIN SGS02_2021_011 - Circular Society Challenges in the Economy 4.0 - Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, s. r. o.

BIN SGS02_2021_013 - Research and Implementation of Green Innovations in Landscape Architecture - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

BIN SGS02_2021_002 - University Enhancing the Smart Active Aging - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

BIN SGS02_2021_008 - Ready for 21st Century  Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

BIN SGS02_2021_010 - Future Innovations in Teaching Science Today - Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava

BIN SGS02_2021_004 - Education Content Engineering Hub - Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania BIN 02

BIN 02_2021_002 - Bridging the gap for people with food restrictions - Safe Food - BA Solar, s.r.o.

BIN 02_2021_024 - Applied research for the improvement of acoustic properties of mobile noise barriers - BAMIDA, s.r.o.

BIN 02_2021_025 - Competitiveness of the company by purchasing new technology - ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania BIN 01

BIN 01_2021_013 Oversen - keep an eye on your beloved seniors - EMM, s.r.o.

BIN 01_2021_017 Ecologization of tyre bead production by technological innovations in machinery - VIPO, a.s.

BIN 01_2021_007 Ecological CNG in industry and logistics - LUBEX, s.r.o.

BIN 01_2021_012 Research and development activities of innovative technology of intelligent cultivation line - REVOL TT Consulting s.r.o.

BIN 01_2021_005 - Clean electro charging - MARTEL Trade, s.r.o.

BIN 01_2021_016 Innovation of plastic waste recycling system - Greentech Slovakia s.r.o.

BIN 01_2021_015 Community ERP in Cloud - Asseco Solutions, a.s.

BIN 01_2021_001 Digital energy service platform - KOOR, s.r.o.

BIN 01_2021_009 Research of mobile zero waste technology for regeneration of used sorbents from industry - DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.

BIN 01_2021_024 Innovation of the production process of the natural thermal and acoustic insulation from sheep wool - Wool Style s. r. o.

BIN 01_2021_021 - Micro Pirana - ROEZ, s.r.o.

BIN 01_2021_020 Integrated system of active preventive home care for the elderly and chronically ill - Diagnose.me a. s.

BIN 01_2021_010 Development of Smart Furniture with Artificial Intelligence and Medical Devices - NOVOTA ART, s.r.o.

BIN 01_2021_003 - ELDIS-SOCIO (Digitalisation for ELderly and persons with DISabilities in SOCIal services) - WELLNEA s. r. o., r. s. p.

 

Schéma malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01

BIN SGS01_2020_023 - Energy savings and a better environment for children with attendance analysis - Zachráň včely, s.r.o.

BIN SGS01_2020_012 - SELITEX - Second Life for Textile - WAKIVAKY, j.s.a.

BIN SGS01_2020_026 - Replacement of Obsolete Wave Energy for the third generation - niore Energy, s.r.o.

BIN SGS01_2020_003 - mFIRES – Modular First Responder Information System - INTELLOPE, s.r.o.

BIN SGS01_2020_005 - OPATRIO: Web-based application for home care service management - PROROZVOJ, s. r. o.

BIN SGS01_2020_011 - Innovative lighting solutions made of solid wood and natural materials - Setup.lighting s.r.o.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.