Slovensky

Call for Proposals on the Support of Innovation and Business Development (BIN 02)

Research Agency as a Program Operator of the Business Development, Innovation and SMEs programme has launched the Call for Proposals on the Support of Innovation and Business Development (call code: BIN02) financed by the EEA Grants and state budget of the Slovak RepublicThe call aims to support small, medium and large enterprises within two main programme areas: Green Industry Innovation and Welfare Technology and Ambient Assisted Living. Funding will be provided for the projects that contribute to the development and establishment of innovative technologies, processes and products, and bring significant benefits, such as employment growth, reduction of CO2 emissions and waste production, use of new materials, intelligent construction solutions etc. In the area of welfare technologies establishment of products and services that help elderly and people with disabilities, systems for vital functions monitoring and technologies for medical care suitable for households, intelligent textiles and houses, can be supported etc.

Within the Call it is possible to apply for a grant from 200,000 € up to 2 000,000 €. The amount of 5 415 882 € is allocated for this Call. 

Date of launching the Call: 30 July 2021. Deadline for the Call closure: 4 October 2021. 

The Grant Application shall be submitted in English via electronic system egrant available on our webpage. 

 

Editorial correction No.1

In order to eliminate technical mistakes, the Guideline for the Applicant issued only in Slovak version was modified by editorial correction No.1

Document            

Language version        

Technical mistake      

Oroginal text                                                          

Correction                                                                     

Príručka pre žiadateľa (Verzia 1.0)   SK  Pg.9, Note/Poznámka V rámci administratívnej kontroly sa bude overovať aj zápis žiadateľa a jeho prípadných partnerov v Registri partnerov verejného sektora. Osobná pôsobnosť zákona sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby pokiaľ spĺňajú definičné kritériá partnera 10 verejného sektora a prijímajú plnenia od štátu nad zákonom určený limit. Ak ide o právnickú osobu, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej zložky, do registra sa zapisuje zahraničná právnická osoba (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu a nemôže byť partnerom verejného sektora).

Správca programu upozorňuje, že žiadateľ a partner musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pred podpísaním Projektovej zmluvy. Podmienka sa nevzťahuje na tie právnické osoby, ktoré by ani po nadobudnutí účinnosti Projektovej zmluvy neboli partnermi verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pg.128, Footnote in the text: Výdavky na nové alebo použité vybavenie

 

  Oprávnené22

 

 

  Oprávnené30

 

 

 

 

CALL

CALL ANNEXES

GUIDELINE FOR APPLICANT 

STATE AID SCHEMES

TEMPLATE - Project Contract and Annexes 

TEMPLATE - Partnership Agreement 

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.